OFFERDJUR
I offerdjur ingår ändamålen aqiqa, gottgörelse vid brutna löften och tacksamhetsgåva.

Till följd av krig, konflikter, blockader och torka har priserna ökat för offerdjuren.