KATASTROF

Vi är snabbt på plats när katastrofer slår till!
När krisen slår till har de drabbade inte råd att vänta på att vi samlar in pengar.

Därför har vi byggt upp en stark ekonomisk beredskap så att vi omedelbart kan sätta in akuthjälp när katastrofer sker.