SADAQA JARIYA
Välgörenhet som fortsätter att ha positiva effekter på ett samhälle på lång sikt! Sadaqa Jariya är en gåva som gynnar utsatta i detta liv men även dig, dina nära och kära i det nästa.

Årets Sadaqa Jariya-fond kommer att allokeras till ett utbildningprojekt i Sudan samt ett projekt för vattenförsörjning i Bangladesh.