SADAQA-ALLMÄN GÅVA
Ordet sadaqa är arabiska och syftar på frivilliga och välgörande handlingar.

Handlingen kan vara att donera en gåva, uttrycka kärlek eller visa medkänsla.

Genom att donera din sadaqa omärkt kan vi fördela din gåva ditt behovet är som störst!