DIN KAFFARA
VÅR AMANAH
Kaffara är ett belopp som betalas när man utan giltigt skäl avstått från eller avsiktligen brutit fastan.

Ekvation: 4500 kronor gånger X antal dagar.

*Grundbeloppet baseras på kostnaden för att mätta 60 utsatta per dag. 75 kronor (riktkostnaden per dag) x 60 personer = 4500SEK/dag
x =