ZAKAT AL-MAL
Välkommen – du är ett steg närmare att utrota fattigdom!

Genom att donera en del av det vi tilldelats kan vi lyfta de mest behövande ur fattigdom och hjälpa dem att själva ta makten över sina liv.