MATPAKET
“Den som matar en fastande person kommer att belönas likt den som fastat, utan att den fastandes belöning minskar” [Tirmidhi]

Till följd av krig, konflikter, blockader och torka har priserna ökat på matpaket.

Kom ihåg att du inte behöver ge ett helt matpaket – varje krona räknas!