Det slutar inte med dig – låt din iftar växa!
Donera en iftar eller ett matpaket i någons namn.

När du skickat din iftar i någons namn skickar personen i sin tur vidare en måltid i någon annans namn.OBS. Efter utförd donation fyller du i uppgifterna och ditt personliga meddelande.